Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo informatyczne jest kluczowym elementem dla sukcesu biznesowego i organizacyjnego.

Firma oferuje kompleksowy zakres usług w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, obejmujący wszelkie aspekty i etapy przetwarzania informacji w obrębie organizacji. Większość użytkowników systemów informatycznych nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń płynących nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz instytucji. Zarządzanie bezpieczeństwem to złożony proces zidentyfikowania zależności zachodzących w ramach struktury systemu informatycznego danej organizacji i późniejszego nadzoru przepływu informacji, według określonych polityk bezpieczeństwa. Nasza oferta realizowana jest przy wykorzystaniu najnowocześniejszych i ciągle rozwijanych koncepcji oraz technologii, wspomaganych bogatą wiedzą i doświadczeniem naszego zespołu, oraz ekspertów powiązanych z czołowymi ośrodkami akademickimi.

W ramach standardowej oferty realizujemy czynności projektowe, wdrożeniowe i administracyjne rozwiązań zabezpieczeń IT w zakresie zarówno warstwy sieciowej, jak i informacyjno-aplikacyjnej. Wdrożenia bezpiecznej infrastruktury sieciowej w warstwie dostarczającej medium komunikacji m. in. urządzenia takie jak routery, mosty, interfejsy, bramki sieci, serwery uwierzytelniające, inne sprzętowe rozwiązania bezpieczeństwa wraz z konfiguracją sieci np. VPN realizowane są przez firmę w szerokim zakresie istniejących już lub wprowadzania nowych rozwiązań własnych i zewnętrznych partnerów. W ramach zabezpieczeń warstwy informacyjnej i aplikacji szczególnie istotne są zagadnienia kryptograficzne, takie jak uwierzytelnianie, poufność, integralność, autoryzacja, kryptosystemy asymetryczne i kryptosystemy symetryczne, problematyka dystrybucji kluczy prywatnych. Wdrażane rozwiązania obejmują między innymi systemy zapór sieciowych i routingu, zdalnego zarządzania i monitoringu bezpieczeństwa, usług IDS/IPS, usług PKI i podpisu cyfrowego, ochrony prywatności, poczty i serwisów internetowych, mechanizmów identyfikacji oraz autoryzacji, archiwizacji danych.

Firma aktywnie uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych związanych z nowymi technologiami informatycznymi w zakresie bezpieczeństwa IT, w szczególności kryptografii kwantowej. W perspektywie rozwoju nauki i możliwości zbudowania komputera kwantowego w skali umożliwiającej jego praktycznej zastosowanie (lub alternatywnie zostaną odkryte nowe algorytmy i modele obliczeniowe, w których pewne asymetryczne problemy trudne zostaną zredukowane do łatwych, tj. charakteryzujących się wielomianową złożonością), klasyczna kryptografia asymetryczna, na której opiera się większość zabezpieczeń np. w instytucjach finansowych może stać się nagle bezużyteczna, a wszystkie informacje kiedykolwiek szyfrowane wg jej protokołów będą mogły zostać odczytane. Realizowane projekty B+R pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obejmują wdrożenie i komercjalizację układów kryptografii kwantowej (tj. systemów kwantowej dystrybucji klucza QKD) w rzeczywistych środowiskach zastosowań komercyjnych poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w warunkach laboratoryjnych. Firma współpracuje z ekspertami naukowymi w dziedzinie kryptografii i informatyki kwantowej w kraju (w tym z pracownikami Instytutów Fizyki oraz Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej, krajowej sieci naukowej KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji LFPPI oraz konsorcjum Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych NLTK), a także z ekspertami międzynarodowymi, w tym z członkami zespołów badawczych dwóch wiodących w skali międzynarodowej ośrodków rozwoju kryptografii kwantowej, tj. grup z Uniwersytetu Wiedeńskiego i Austrian Research Centers GmbH oraz z Uniwersytetu Genewskiego i firmy idQuantique SA).