Informacje o CompSecur

Firma zakorzeniona w środowiskach akademickich i biznesowych nieprzerwanie istnieje na rynku od roku 2005. W politykę i misję naszej firmy na stałe wpisały się wartości, jakimi kierujemy się w codziennym funkcjonowaniu nie tylko między sobą, ale przede wszystkim w kooperacji ze środowiskiem zewnętrznym. Najważniejsze jest dla nas przestrzeganie zasad, które są niezmiernie istotne jak uczciwość, sumienność, pracowitość oraz wzajemny szacunek. Jesteśmy rzetelnym partnerem, który stawia sobie za cel przede wszystkim dobro klienta. Dlatego wiemy jak ważny jest w każdym procesie element komunikacji. Za wszelką cenę staramy się, aby każdy nasz klient został w sposób zadowalający i wyczerpujący poinformowany w zakresie jakiego potrzebuje. Bardzo ważna jest dla nas innowacyjność i nowoczesna wiedza bez barier. Najważniejszą jednak wartością jest otwartość na nowe rozwiązania oraz możliwości i udostępnianie jej środowisku zewnętrznemu oraz każdej jednostce, która czuję potrzebę rozwoju i wiedzy.

CompSecur sp. z o.o. jest wykonawcą programów ogólnopolskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej m.in projektów: euroKobieta, ICPA Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej, eAdministracja, ESIT Europejska Szkoła Informatycznych Technologii, PI PARP HR e-Skills, seQre Prace badawczo-rozwojowe w kierunku komercjalizacji kryptografii kwantowej w układach bezsplątaniowych i splątaniowych. W politykę funkcjonowania firmy na stałe wpisały się inicjatywy takie jak angażowanie się w programy badawcze m.in współpraca z Krajową Siecią Naukową KBN LFPPI (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji - oddział przy Politechnice Wrocławskiej) w zakresie podstaw przetwarzania informacji, informatyki oraz inżynierii kwantowej, a także Europejskim Instytutem Certyfikacji Informatycznej EITCI, w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia. CompSecur współpracuje także z wieloma instytucjami w kraju i za granicą, które stawiają sobie podobne cele statutowe jak np. AIT z Austrii oraz IdQuantique ze Szwajcarii, z którymi realizowana jest współpraca w obszarze projektu platformy seQre - komercjalizacji kryptografii kwantowej.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych przez naszą firmę usług opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. W trosce o zaufanie jakim obdarzają nas klienci oraz o wizerunek wiarygodnego partnera biznesowego, Polityka Jakości będzie realizowana poprzez następujące cele:

 • Stałe poszerzanie oferty naszej firmy,
 • Rozwój narzędzi technologicznych potrzebnych do realizacji usług,
 • Zapewnienie najwyższej jakości usług w celu osiągnięcia pełnej satysfakcji klientów,
 • Zapewnienie pracownikom firmy przyjaznych i bezpiecznych warunków podnoszenia kwalifikacji i jakości pracy,
 • Współpraca z ośrodkami edukacyjnymi na terenie Polski i Świata,
 • Realizacja projektów przy współpracy z dostępnymi programami Unii Europejskiej oraz współpraca przy realizacji projektów ministerialnych,
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • Przydzielenie środków niezbędnych dla realizacji przyjętej Polityki Jakości.

Spełniając kryteria powyższej Polityki Jakości zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i ciągłego doskonalenia efektywności funkcjonującego systemu zarządzania. Polityka Jakości jest znana oraz respektowana przez wszystkich naszych pracowników.

Z usług realizowanych przez firmę skorzystały między innymi następujące instytucje i ich kadry:

Agencja Oceny Technologii Medycznych
Akademia Językowa
Archiwum Państwowe
Aviva Sp. z o.o.
Biuro Ochrony Rządu
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
BRE Bank Wydz. Bankowości Elektronicznej
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Family Frost Polska Sp. z o.o.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny Inspektorat Sanitarny
Grupa Ergo Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
Izba Celna w Łodzi
Izba Celna w Opolu
KAEM Sp. z o.o.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Komenda Główna Straży Granicznej
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Łączpol sp. z o. o.
Małopolski Urząd Wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Nordea Polskie Towarzystwo Emerytalne S.A.
NSZZ „Solidarność”
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Panda Security
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
Poczta Polska S.A.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Power Media S.A.
Prokom Software S.A.
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
Qumak-Sekom SA
Santander Consumer Bank S.A.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Słupsku
Starostwa Powiatowe - pokaż wszystkie
 • Starostwo Powiatowe m. Kalisz
 • Starostwo Powiatowe w Brzesku
 • Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
 • Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
 • Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
 • Starostwo Powiatowe w Kartuzach
 • Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
 • Starostwo Powiatowe w Lubaniu
 • Starostwo Powiatowe w Lublinie
 • Starostwo Powiatowe w Łukowie
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
 • Starostwo Powiatowe w Olecku
 • Starostwo Powiatowe w Opolu
 • Starostwo Powiatowe w Opolu
 • Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
 • Starostwo Powiatowe w Piotrkowie
 • Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
 • Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
 • Starostwo Powiatowe w Pułtusku
 • Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
 • Starostwo Powiatowe w Świdwinie
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • Starostwo Powiatowe w Toruniu
 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Starostwo Powiatowe w Wołominie
 • Starostwo Powiatowe w Złotoryi
 • Starostwo Powiatowe w Żurominie
 • Starostwo Powiatowe w Żywcu
 • Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Placówki oświaty - pokaż wszystkie
 • Gimnazjum Gminne im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie
 • Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
 • Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
 • Gimnazjum im. Rady Europy
 • Gimnazjum Miejskie im. Wł. Jagiełły w Leżajsku
 • Gimnazjum Nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu
 • Gimnazjum Publiczne w Czeremsze
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji i Edukacji Narodowej
 • Liceum Ogólnokształcące "Collegium Gedanense"
 • Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
 • Miejski zespół Szkół w Nowej Rudzie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
 • Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 28
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Gliwicach
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim
 • Szkoła Podstawowa nr 61 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim
 • Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu
 • Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 23 we Wrocławiu
 • Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno–Administracyjnych we Wrocławiu
 • Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu
 • Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu
 • Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy
 • Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich
 • Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
 • Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śląskich
 • Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie
 • Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
 • Technikum w Zespole Szkół w Bielawie
 • Technikum w Zespole Szkół w Świebodzicach
 • Technikum w Zespole Szkół w Wołowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa w Zespole Szkół w Wołowie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Świebodzicach
 • Zespół Szkół w Subkowach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego
 • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Telewizja Polska S.A.
Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Urząd Skarbowy Kraków Podgórze
Urząd Skarbowy w Bartoszycach
Urząd Skarbowy w Zamościu
Urząd Zamówień Publicznych
Urzędy Gmin - pokaż wszystkie
 • Urząd Gminy Adamów
 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
 • Urząd Gminy Babice
 • Urząd Gminy Bolesław
 • Urząd Gminy Borów
 • Urząd Gminy Brok
 • Urząd Gminy Brwinów
 • Urząd Gminy Bystrzyca Kłodzka
 • Urząd Gminy Chojna
 • Urząd Gminy Ciasna
 • Urząd Gminy Czernica
 • Urząd Gminy Czernikowo
 • Urząd Gminy Czorsztyn Z/S w Maniowach
 • Urząd Gminy Czosnów
 • Urząd Gminy Dębno
 • Urząd Gminy Dobczyce
 • Urząd Gminy Dobre
 • Urząd Gminy Dobroszyce
 • Urząd Gminy Dobroszyce
 • Urząd Gminy Dobrzyń Nad Wisłą
 • Urząd Gminy Drawsko Pomorskie
 • Urząd Gminy Dźwierzuty
 • Urząd Gminy Ełk
 • Urząd Gminy Garwolin
 • Urząd Gminy Giżycko
 • Urząd Gminy Gniewino
 • Urząd Gminy Gnojnik
 • Urząd Gminy Gnojno
 • Urząd Gminy Godziszów
 • Urząd Gminy Goleniów
 • Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
 • Urząd Gminy Grębów
 • Urząd Gminy Izabelin
 • Urząd Gminy Jankowiec Kościelny
 • Urząd Gminy Jarocin
 • Urząd Gminy Jastrząb
 • Urząd Gminy Jaworze
 • Urząd Gminy Jednorożec
 • Urząd Gminy Jemielno
 • Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
 • Urząd Gminy Kadzidło
 • Urząd Gminy Kamienica
 • Urząd Gminy Kamionka Wielka
 • Urząd Gminy Kargowa
 • Urząd Gminy Karlino
 • Urząd Gminy Kaźmierz
 • Urząd Gminy Kęty
 • Urząd Gminy Kęty
 • Urząd Gminy Kietrz
 • Urząd Gminy Klucze
 • Urząd Gminy Kłomnice
 • Urząd Gminy Koluszki
 • Urząd Gminy Koszyce
 • Urząd Gminy Krasne
 • Urząd Gminy Krosno
 • Urząd Gminy Krosno Odrzańskie
 • Urząd Gminy Krościenko Nad Dunajcem
 • Urząd Gminy Krzywda
 • Urząd Gminy Kwidzyn
 • Urząd Gminy Leśna
 • Urząd Gminy Lipka
 • Urząd Gminy Lubaczów
 • Urząd Gminy Lubin
 • Urząd Gminy Lututów
 • Urząd Gminy Łagiewniki
 • Urząd Gminy Łękawica
 • Urząd Gminy Łomazy
 • Urząd Gminy Łomianki
 • Urząd Gminy Mielnik
 • Urząd Gminy Mieszkowice
 • Urząd Gminy Mokrsko
 • Urząd Gminy Myszków
 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Urząd Gminy Niedźwiada
 • Urząd Gminy Nisko
 • Urząd Gminy Nowa Dęba
 • Urząd Gminy Nowa Karczma
 • Urząd Gminy Olsztyn
 • Urząd Gminy Opoczno
 • Urząd Gminy Orchowo
 • Urząd Gminy Osieck
 • Urząd Gminy Ostrowice
 • Urząd Gminy Ozorków
 • Urząd Gminy Pawłosiów
 • Urząd Gminy Piekoszów
 • Urząd Gminy Połaniec
 • Urząd Gminy Potęgowo
 • Urząd Gminy Prażmów
 • Urząd Gminy Przemyśl
 • Urząd Gminy Radomyśl Nad Sanem
 • Urząd Gminy Radziłów
 • Urząd Gminy Radzymin
 • Urząd Gminy Raszyn
 • Urząd Gminy Rokietnica
 • Urząd Gminy Rypin
 • Urząd Gminy Rzeczenica
 • Urząd Gminy Rzepin
 • Urząd Gminy Sękowa
 • Urząd Gminy Siekierczyn
 • Urząd Gminy Skąpe
 • Urząd Gminy Skomlin
 • Urząd Gminy Słopnice
 • Urząd Gminy Słupca
 • Urząd Gminy Sochocin
 • Urząd Gminy Somianka
 • Urząd Gminy Stara Biała
 • Urząd Gminy Stare Czarnowo
 • Urząd Gminy Stary Dzierzgoń
 • Urząd Gminy Stromiec
 • Urząd Gminy Sulęcin
 • Urząd Gminy Szerzyny
 • Urząd Gminy Szypliszki
 • Urząd Gminy Terespol
 • Urząd Gminy Topólka
 • Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
 • Urząd Gminy w Baranowie
 • Urząd Gminy w Bielicach
 • Urząd Gminy w Bielinach
 • Urząd Gminy w Bochni
 • Urząd Gminy w Brojcach
 • Urząd Gminy w Brzeszczach
 • Urząd Gminy w Brzeźnicy
 • Urząd Gminy w Buczkowicach
 • Urząd Gminy w Bulkowie
 • Urząd Gminy w Czernicach Borowych
 • Urząd Gminy w Dębowcu
 • Urząd Gminy w Dłutowie
 • Urząd Gminy w Dobrczu
 • Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie
 • Urząd Gminy w Gaci
 • Urząd Gminy w Gibach
 • Urząd Gminy w Głowaczowie
 • Urząd Gminy w Górnie
 • Urząd Gminy w Grzmiącej
 • Urząd Gminy w Iłowie
 • Urząd Gminy w Jedliczu
 • Urząd Gminy w Kamieńcu
 • Urząd Gminy w Karczmiskach
 • Urząd Gminy w Kolnie
 • Urząd Gminy w Konopiskach
 • Urząd Gminy w Korytnicy
 • Urząd Gminy w Kościelisku
 • Urząd Gminy w Kotuniu
 • Urząd Gminy w Kraśniczynie
 • Urząd Gminy w Lesznie
 • Urząd Gminy w Leśniowicach
 • Urząd Gminy w Lipowej
 • Urząd Gminy w Lubiewie
 • Urząd Gminy w Łagiewnikach
 • Urząd Gminy w Łapanowie
 • Urząd Gminy w Małkini Górnej
 • Urząd Gminy w Michałówie
 • Urząd Gminy w Michowie
 • Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
 • Urząd Gminy w Moszczenicy
 • Urząd Gminy w Mrozach
 • Urząd Gminy w Murowie
 • Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy
 • Urząd Gminy w Nowince
 • Urząd Gminy w Nawojowej
 • Urząd Gminy w Nowym Duninowie
 • Urząd Gminy w Osiu
 • Urząd Gminy w Ostrówku
 • Urząd Gminy w Pabianicach
 • Urząd Gminy w Pankach
 • Urząd Gminy w Poraju
 • Urząd Gminy w Poświętnem
 • Urząd Gminy w Przerośli
 • Urząd Gminy w Radzanowie
 • Urząd Gminy w Regiminie
 • Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
 • Urząd Gminy w Rościszewie
 • Urząd Gminy w Rozprzy
 • Urząd Gminy w Rudzie Hucie
 • Urząd Gminy w Rybczewicach
 • Urząd Gminy w Rybnie
 • Urząd Gminy w Rzeczycy
 • Urząd Gminy w Sadkach
 • Urząd Gminy w Sadkowicach
 • Urząd Gminy w Sadowiu
 • Urząd Gminy w Sejnach
 • Urząd Gminy w Serokomli
 • Urząd Gminy w Siennicy
 • Urząd Gminy w Skierniewicach
 • Urząd Gminy w Słupnie
 • Urząd Gminy w Słupsku
 • Urząd Gminy w Sztutowie
 • Urząd Gminy w Tarnawatce
 • Urząd Gminy w Tomaszowie Lub
 • Urząd Gminy w Turobinie
 • Urząd Gminy w Uchaniach
 • Urząd Gminy w Walimiu
 • Urząd Gminy w Wałczu
 • Urząd Gminy w Warlubiu
 • Urząd Gminy w Wilamowicach
 • Urząd Gminy w Witoni
 • Urząd Gminy w Zakrzewie
 • Urząd Gminy w Zakrzówku
 • Urząd Gminy w Zbrosławicach
 • Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
 • Urząd Gminy Wałcz
 • Urząd Gminy We Włodawie
 • Urząd Gminy Wejherowo
 • Urząd Gminy Wiązownica
 • Urząd Gminy Wieliszew
 • Urząd Gminy Wielka Wieś
 • Urząd Gminy Wojciechów
 • Urząd Gminy Wojsławice
 • Urząd Gminy Wolbrom
 • Urząd Gminy Wróblew
 • Urząd Gminy Zakroczym
 • Urząd Gminy Zielona Góra
 • Urząd Gminy Złocieniec
 • Urząd Gminy Zwierzyn
 • Urząd Gminy Pakosław
Urzędy Marszałkowskie - pokaż wszystkie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski W Łodzi
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego W Toruniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego W Gdańsku
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego W Katowicach
Urzędy Miast - pokaż wszystkie
 • Urząd Miasta Biłgoraj
 • Urząd Miasta Bochnia
 • Urząd Miasta Brańsk
 • Urząd Miasta Bukowno
 • Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Urząd Miasta Chełm
 • Urząd Miasta Chojnów
 • Urząd Miasta Ciechanów
 • Urząd Miasta Czeladź
 • Urząd Miasta Ełk
 • Urząd Miasta Gorlice
 • Urząd Miasta Inowrocławia
 • Urząd Miasta Jastarni
 • Urząd Miasta Knurów
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
 • Urząd Miasta Kutno
 • Urząd Miasta Legionowo
 • Urząd Miasta Lubań
 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Miasta Luboń
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Urząd Miasta Milanówka
 • Urząd Miasta Mysłowice
 • Urząd Miasta Myszków
 • Urząd Miasta Nowego Sącza
 • Urząd Miasta Olsztyna
 • Urząd Miasta Ostrołęki
 • Urząd Miasta Oświęcim
 • Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
 • Urząd Miasta Poznania
 • Urząd Miasta Poznań
 • Urząd Miasta Pruszcz Gdański
 • Urząd Miasta Pruszków
 • Urząd Miasta Radlin
 • Urząd Miasta Ruda Śląska
 • Urząd Miasta Rumi
 • Urząd Miasta Rybnika
 • Urząd Miasta Sławków
 • Urząd Miasta Sopotu
 • Urząd Miasta Starogard Gdański
 • Urząd Miasta Stołeczne Warszawa
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
 • Urząd Miasta Ustka
 • Urząd Miasta W Jeleniej Górze
 • Urząd Miasta W Kołobrzegu
 • Urząd Miasta W Skarżysku-Kamiennej
 • Urząd Miasta W Trzebini
 • Urząd Miasta Wejherowo
 • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 • Urząd Miasta Ząbki
 • Urząd Miasta Zduńska Wola
 • Urząd Miasta Zduńska Wola
 • Urząd Miasta Zielona Góra
 • Urząd Miasta Żyrardowa
Urzędy Miejskie - pokaż wszystkie
 • Urząd Gminy i Miasta Wałbrzych
 • Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 • Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
 • Urząd Gminy i Miasta Szadek
 • Urząd Gminy i Miasta w Rudniku Nad Sanem
 • Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
 • Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
 • Urząd Gminy i Miasta Pyzdry
 • Urząd Miejski Brzeg Dolny
 • Urząd Miejski Kargowa
 • Urząd Miejski Kościana
 • Urząd Miejski Słomniki
 • Urząd Miejski Suraż
 • Urząd Miejski w Biskupcu
 • Urząd Miejski w Błoniu
 • Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
 • Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
 • Urząd Miejski w Brodnicy
 • Urząd Miejski w Chociwlu
 • Urząd Miejski w Chojnie
 • Urząd Miejski w Chrzanowie
 • Urząd Miejski w Cieszynie
 • Urząd Miejski w Cybince
 • Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
 • Urząd Miejski w Drawnie
 • Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
 • Urząd Miejski w Elblągu
 • Urząd Miejski w Gorlicach
 • Urząd Miejski w Grybowie
 • Urząd Miejski w Gryficach
 • Urząd Miejski w Janowie Lubeskim
 • Urząd Miejski w Jarocinie
 • Urząd Miejski w Jedlinie-Zdroju
 • Urząd Miejski w Kaliszu
 • Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
 • Urząd Miejski w Karczewie
 • Urząd Miejski w Karlinie
 • Urząd Miejski w Kcyni
 • Urząd Miejski w Kietrzu
 • Urząd Miejski w Kleszczelach
 • Urząd Miejski w Kocku
 • Urząd Miejski w Koszalinie
 • Urząd Miejski w Kożuchowie
 • Urząd Miejski w Kudowie-Zdroju
 • Urząd Miejski w Kwidzynie
 • Urząd Miejski w Lęborku
 • Urząd Miejski w Libiążu
 • Urząd Miejski w Łomiankach
 • Urząd Miejski w Łomży
 • Urząd Miejski w Morągu
 • Urząd Miejski w Mrągowie
 • Urząd Miejski w Namysłowie
 • Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
 • Urząd Miejski w Nysie
 • Urząd Miejski w Olecku
 • Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
 • Urząd Miejski w Otmuchowie
 • Urząd Miejski w Pabianicach
 • Urząd Miejski w Płońsku
 • Urząd Miejski w Pułtusku
 • Urząd Miejski w Radomiu
 • Urząd Miejski w Reczu
 • Urząd Miejski w Sławie
 • Urząd Miejski w Sokółce
 • Urząd Miejski w Sosnowcu
 • Urząd Miejski w Sośnicowicach
 • Urząd Miejski w Suszu
 • Urząd Miejski w Suwałkach
 • Urząd Miejski w Tarczynie
 • Urząd Miejski w Tarnogrodzie
 • Urząd Miejski w Toszku
 • Urząd Miejski w Trzebiatowie
 • Urząd Miejski w Tucholi
 • Urząd Miejski w Tuchowie
 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
 • Urząd Miejski w Węgrowie
 • Urząd Miejski w Wieluniu
 • Urząd Miejski w Wołczynie
 • Urząd Miejski w Zabrzu
 • Urząd Miejski w Zelowie
 • Urząd Miejski w Ziębicach
 • Urząd Miejski w Żywcu
 • Urząd Miasta i Gminy Sobótka
 • Urząd Miasta i Gminy Czarne
 • Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
 • Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
 • Urząd Miasta i Gminy Margonin
 • Urząd Miasta i Gminy Nisko
 • Urząd Miasta i Gminy Staszów
 • Urząd Miasta i Gminy Strzelin
 • Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
 • Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
 • Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
 • Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
 • Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
 • Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
 • Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
 • Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
 • Urząd Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie
 • Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kraków
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.