Oprogramowanie

Usługi projektowe, implementacyjne i wdrożeniowe w zakresie innowacyjnych rozwiązań oprogramowania

Oprogramowanie dla systematyzacji procesów przetwarzania informacji zachodzących w ramach abstrakcyjnej struktury umożliwia uzyskanie pełnej lub częściowej automatyzacji procesów informacyjnych, co w radykalny sposób poprawia wydajność organizacji. Firma realizuje prace wdrożeniowo-administracyjne oraz projektowo-implementacyjne dla wszelkich instytucji w zakresie rozwiązań informatycznych, przede wszystkim w modelu chmury SaaS (Software as a Service) oraz PaaS (Platform as a Service) umożliwiając klientowi abstrahowanie od oprogramowania czy sprzętu, a nawet środowiska pracy, pozwalając na dostęp w ramach jednolitego interfejsu dostępowego, najczęściej przeglądarki internetowej. Oferujemy między innymi usługi w zakresie oprogramowania biurowego, serwisów internetowych, baz danych i hurtowni danych, systemów BI (Business Inteligence), systemów wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwie, ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Client Resource Management), Workflow, systemów typu m-Firma, SFA (Sales Force Automation), EDI (Electronic Data Interchange), integracji z urządzeniami mobilnymi. Wiedza i doświadczenie w dziedzinie inżynierii oprogramowania pozwala nam tworzyć wysokiej jakości specjalistyczne systemy informatyczne o teoretycznie nieograniczonym spektrum możliwości kreowania funkcjonalności według potrzeb klienta. W ramach powyższych rozwiązań oferujemy wdrożenie i integrację najwyższej jakości produktów własnych oraz globalnych firm informatycznych specjalizujących się w różnych obszarach informatyzacji, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw MŚP, sektora finansowego oraz instytucji publicznych.

Firma realizuje szereg projektów rozwojowych obejmujących projektowanie oraz implementację innowacyjnego oprogramowania narzędziowego, gdzie priorytetowym obszarem działania jest rozwój oprogramowania oddziałującego globalnie w skali krajowej i międzynarodowej na społeczeństwo informacyjne oraz nowoczesną gospodarkę opartą o wiedzę. Firma między innymi prowadzi projekty przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wdrożenia innowacyjnego narzędzia w skali krajowej i międzynarodowej dla działów HR e-Skills Manager, a także w zakresie rozwoju nowoczesnych metod nauczania zdalnego e-Learning, w tym opracowywania nowych rozwiązań narzędziowych dostępu do informacji i procesów dydaktycznych, innowacyjnych technologii i metodyk zdalnego nauczania e-Learning, współpracując przy tym z jednostkami naukowymi, jednostkami kształcenia ustawicznego oraz szkołami. W ramach programu Europejskiej Szkoły Informatycznych Technologii ESIT realizowanego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przeprowadzane są w szeregu szkół ponadpodstawowych programy usprawnień w obszarze procesów dydaktycznych i administracyjnych, których zakres obejmuje wdrożenie w kilkudziesięciu szkołach platform zdalnego nauczania e-Learning dla wsparcia procesów dydaktycznych oraz wdrożenie sieciowych aplikacji administracyjnych dla wsparcia procesów zarządzania i komunikacji wewnętrznej wraz z wprowadzeniem merytorycznych rozszerzeń programowych w zakresie kształcenia technologii informatycznych. W obszarze zainteresowania firmy znajdują się także badania i rozwój w obszarze informatyki kwantowej – w szczególności prace nad nowymi algorytmami kwantowymi i oprogramowaniem sterującym w kontekście prac badawczo-rozwojowych związanych z kryptografią kwantową.