Konsulting IT

Obecnie informatyzacja dotyka już prawie wszystkich aspektów funkcjonowania społeczeństwa. W połączeniu z procesem globalnego formowania się społeczeństwa informacyjnego rozwój informatyzacji będzie prawdopodobnie przebiegał dalej w skali wykładniczej. Stanowi to zupełnie nowe wyzwania na drodze realizacji rozwiązań w obszarze oprogramowania – oraz powoduje bardzo wysoki współczynnik starzenia się wdrażanych rozwiązań, a co za tym idzie spadek ceny w stosunku do poziomu funkcjonalności oprogramowania. Specjalizujemy się w informatyzacji sektora finansowego, administracyjnego, małych i średnich przedsiębiorstw MŚP oraz edukacyjnego i naukowego.

Usługa konsultingu i audytu informatycznego obejmuje przeprowadzenie komplementarnego rozpoznania i wywiadu w danej organizacji, mającego na celu usystematyzowanie procesów przepływów i przetwarzania informacji pod kątem bezpieczeństwa oraz możliwych wdrożeń i rozszerzeń oprogramowania. Wynikiem audytu jest raport, formalnie dokumentujący przepływy i przetwarzanie informacji w ramach organizacji ze wskazaniem możliwości integracyjnych i wdrożeniowych odpowiednich rozwiązań oprogramowania oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń i luk bezpieczeństwa.

Zbadanie obszaru możliwości wdrożenia odpowiedniego oprogramowania optymalizującego działanie samej organizacji polega na rozpoznaniu istniejących już infrastruktur i narzędzi oprogramowania oraz ich integracji z nowymi rozwiązaniami lub też wdrożeniem i ewentualnym zaprojektowaniem i implementacją nowego zestawu rozwiązań wraz z potencjalną migracją danych. Doradztwo w ramach audytu oprogramowania sprowadza się do stworzenia odpowiedniego projektu zawierającego wstępny plan wyboru konkretnych rozwiązań oprogramowania oraz optymalny zakres wdrożenia i integracji oprogramowania, z uwzględnieniem możliwości budżetowych danej instytucji.

W ramach obszaru bezpieczeństwa IT, bardzo ważnym medium przepływu i przetwarzania informacji w każdej organizacji jest system informatyczny, który jest szczegółowo analizowany w kontekście bezpieczeństwa IT (m.in. poddawany testom symulowanych ataków informatycznych) i jego adekwatności do ustalonej polityki bezpieczeństwa. Doradztwo w ramach audytu bezpieczeństwa sprowadza się do opracowania polityki bezpieczeństwa (zakres raportu na temat strategii przeciwdziałania atakom względny – ustalony z klientem) oraz wstępnego zaplanowania konkretnych rozwiązań bezpieczeństwa IT.