Działalność

Działalność firmy koncentruje się na szeregu obszarów skupionych wokół dziedziny nowoczesnych technologii informatycznych. Poprzez realizację odpowiednich działań konsultingowych w zakresie IT, działań projektowo-implementacyjno-wdrożeniowych oraz doradczo-szkoleniowych, w szczególności w zakresie oprogramowania i bezpieczeństwa IT, firma wspiera i optymalizuje działalność podmiotów zarówno komercyjnych, jak i publicznych. Udostępniając możliwość realizacji szkoleń obejmujących szeroki zakres zagadnień nowoczesnej informatyki, w szczególności w formie zdalnego nauczania e-Learning, udostępniamy możliwość samodoskonalenia kadr przedsiębiorstw i instytucji, a także osób prywatnych, promując przy tym gospodarkę opartą o wiedzę oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działając jako jednostka odpowiedzialna społecznie realizujemy szereg projektów prospołecznych, w tym również współfinansowanych w ramach Unii Europejskiej, wspierających rozwój Polski w wymiarze zarówno społecznym, jak i badawczo-naukowym. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT, w tym bezpieczeństwa informatycznego, szkoleń na odległość, oprogramowania i aplikacji internetowych pozwalają na rozwój w wymiarze gospodarki krajowej, jak również współpracy ponadnarodowej. Projekty ponadnarodowe, oraz te związane z eksportem usług na rynki światowe, pozwalają na perspektywiczne rozszerzanie realizowanych już obszarów działalności, a także wprowadzanie nowych.

Projekty współfinansowane w ramach Unii Europejskiej i Budżetu Państwa to przede wszystkim rozwój kompetencji ludzkich i inwestycja w rozwój społeczeństwa informacyjnego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnych rozwiązań w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja szkoleń informatycznych w ramach ICS CompLearn to możliwość samodoskonalenia się dla osób prywatnych, jak również kadr instytucjonalnych w zakresie kompetencji informatycznych. Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi oraz kadrami akademickimi zakres szkoleń ma charakter odpowiednio dostosowany do dzisiejszych potrzeb gospodarki i szybko rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Proces dydaktyczny realizowany jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i coraz częściej w formie zdalnego nauczania e-Learning.

Konsulting oraz prace implementacyjno-wdrożeniowe w zakresie IT umożliwiają podmiotom instytucjonalnym weryfikację możliwości wdrożenia odpowiednich narzędzi w celu zwiększenia wydajności funkcjonowania, w tym optymalizacji działania i przepływu w ramach realizowanych procesów, minimalizację ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń, zwiększenia przychodów i redukcji kosztów.

Oprogramowanie pozwala na zoptymalizowaną obsługę złożonych procesów zarówno w gospodarce globalnej, jak i na poziomie lokalnym w ramach konkretnych instytucji, przy możliwości integracji już istniejących wdrożonych rozwiązań lub możliwości zaprojektowania i implementacji innowacyjnych rozwiązań nadążających za dynamicznym rozwojem nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego.

Bezpieczeństwo informatyczne jako jeden z najbardziej wrażliwych obszarów technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT obecnie staje się kluczowym elementem rozwoju gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Rozwój technologii zabezpieczeń zarówno w obszarze warstwy fizycznej, jak i aplikacji, jest podstawą minimalizacji ryzyka poważnych strat i niepowodzeń każdego organizmu działającego w sferze IT.

Działalność badawczo-rozwojowa stanowi podstawę innowacyjności zwłaszcza w obszarze IT, globalna przyszłość społeczno-gospodarcza jest bardzo silnie związana z dynamiką rozwoju technologii informatycznych. Dzięki intensywnej współpracy ze środowiskami akademickimi możliwe są działania B+R na przecięciu obszarów nauki i biznesu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa IT, oprogramowania, innowacyjnych rozwiązań aplikacji.